Facta Nautica: Morze, statki, okręty, wraki.
REKLAMA
Sztandary strażackie OSP i PSP, szkolne, wojskowe, policyjne, różne
Haftujemy sztandary
strażackie OSP i PSP
LUSITANIA
Obszar wojenny
Deklaracja niemieckiej
admiralicji
Wyprawy na
bałtyckie wraki!
BALTIC QUEST
OKRĘTY PODWODNE
sztandary osp
sztandary strażackie
sztandary
sztandary szkolne
sztandary szkolne i strażackie
STATKI  i  OKRĘTY
Facta Nautica. Morze, statki, okręty, wraki.
MARYNARKA WOJENNA    |    MORZE    |    STATKI    |    OKRĘTY    |    WRAKI    |    MARYNARKA HANDLOWA
         
Okręty podwodne
      NIEMCY: II Rzesza
Hosting by Aabaco Web Hosting
U 35
- Dyplomatyczna misja U-Boota - I wojna światowa -
Piotr Mierzejewski
   
   
21 czerwca 1916 roku: Niemiecki okręt podwodny U 35 w Cartagenie. Fragment starej pocztówki.
Fotografia: MARTINEZ, Cartagena.
 
U-Boot U 35 zatopił podczas I wojny światowej 223 statki (razem 535 700 BRT)  i 3 okręty wojenne (razem 2798 t) !
 
--------Zapewne każdemu, kto interesuje się działaniami U-Bootów, dobrze znane jest nazwisko dowódcy U 35, kapitana
Lothara von Arnauld de la Perière. Na wszelki wypadek, gwoli przypomnienia: "... w operacji bojowej trwającej prawie
miesiąc od 6.06 do 3.07.1916 pobił wszelkie dotychczasowe rekordy sukcesów, odniesionych przez U-Boot w czasie
jednej wyprawy. Operując na Morzu Tyrreńskim, między Sardynią a Hiszpanią, wzdłuż brzegów hiszpańskich od Walencji
po Barcelonę, wreszcie wzdłuż wschodnich brzegów archipelagu Balearów i na koniec na trasie od Cagliari na Sardynii do
Palermo na Sycylii zatopił on 40 (!) statków o łącznej pojemności 56 818 BRT (!). W czasie tego rekordowego rajdu
U 35
zużył wszystkie pociski do działa, których zapas wynosił 520 sztuk (normalny zapas do działa kalibru 105 mm wynosił 200
sztuk, tak więc
U 35 musiał wyjść z Pola przeładowany)" (Andrzej Perepeczko "U-Booty I wojny światowej", 2000, str.
220, Wyd.
Lampart). A. Perepeczko omawiając ten patrol, nie wspomniał jednak o niezwykłej misji dyplomatycznej, jaką
U-35 niejako przy okazji wykonał, a która to misja spowodowała wielkie poruszenie rządów kilku państw i europejskiej
opinii publicznej.Swoją drogą, R.H. Gibson i Maurice Prendergast, autorzy najpoważniejszego opracowania poświęconego
U-Bootom I wojny światowej (
"The German Submarine War 1914-1918"), jakie ukazało się w okresie międzywojennym,
temu akurat wydarzeniu poświęcili zaledwie jedno zdanie. Zdecydowałem się więc w tej sytuacji nieco podrążyć temat
wspomnianej misji, którą w ówczesnej Hiszpanii upamiętniono nawet wydaniem okolicznościowych pocztówek.
 
--------Rekonstrukcję przebiegu tego wydarzenia w dużym
stopniu przeprowadziłem w oparciu o  materiały prasowe z
roku 1916.

--------U 35 swój rekordowy patrol na wodach zachodniej
części Morza Śródziemnego rozpoczął od zatopienia 24 (!)
statków, po czym w środę 21 czerwca 1916 roku o godzinie
czwartej nad ranem zawinął do neutralnego hiszpańskiego
portu w Cartagenie i zacumował przy internowanym w roku
1914 niemieckim parowcu
ROMA (2108 BRT, bud. 1906,
późniejszy hiszpański
ESPANA No. 3). Pierwszą informację
o tym fakcie podała agencja
Reuter, która zapowiedziała
także wyjście U-Boota w morze jeszcze tego samego dnia
wieczorem.
Kiosk niemieckiego okrętu podwodnego U 35.
Okoliczności wykonania tego zdjęcia nie są mi znane.
 
--------Początkowo przypuszczano, iż niemiecki okręt wszedł do portu tylko w celu  dokonania niewielkiego remontu.
Dopiero podczas spotkania z lokalnymi władzami dowódca U-Boota zdradził rzekomo prawdziwy powód wizyty swojej
jednostki w Cartagenie.
--------Zaskoczonym gospodarzom oświadczył, że przybył do Hiszpanii w specjalnej misji od cesarza Niemiec i króla Prus
Wilhelma II, przywożąc jego list adresowany do króla Hiszpanii Alfonsa XIII. Pismo to miało zawierać podziękowanie dla
hiszpańskiego monarchy za przygarnięcie na swoje terytorium niemieckich uchodźców z Kamerunu.

--------Ambasada niemiecka w Madrycie natychmiast zorganizowała pociąg specjalny, który jeszcze tego samego dnia
wyruszył do Cartageny po cesarskie pismo. Tymczasem władze hiszpańskie, chcąc uhonorować nieoczekiwanego
posłańca, jakim okazał się
U 35, zaczęły traktować niemiecki okręt i jego załogę z większą uprzejmością. U-Boot
otrzymał polecenie zacumowania tuż obok hiszpańskiego krążownika pancernego
CATALUÑA, zaś strażnicy chronili jego
załogę przed kłopotliwymi natrętami.

---------Tego samego dnia w Cartagenie przebywali rozbitkowie z francuskiego szkunera FRANCE ET RUSSIE (329 BRT),
zatopionego zaledwie dwa dni wcześnie przez
U 35. Władze hiszpańskie zdecydowały się w tej sytuacji przewieźć ich do
Barcelony.Niemal równocześnie agencja
Reuter poinformowała świat, że 19 czerwca U-Boot zdążył zatopić jeszcze jeden
statek - włoski żaglowiec
MARIO C (398 BRT), w odległości 340 Mm na południowy wschód od Cartageny.

---------W ciągu pierwszego dnia pobytu U 35 w Cartagenie ujawnił się jeszcze jeden powód, dla którego U-Boot wszedł
akurat do tego portu. Niemieccy  marynarze rozpoczęli rozładunek swojej jednostki - z wnętrza okrętu wynieśli na
nabrzeże aż 35 skrzyń. Jak wyjaśnili, przywieźli zaopatrzenie medyczne dla swoich rodaków z Kamerunu, internowanych
w Hiszpanii.
 
--------Około godziny 23.00 przyjechał do Cartageny pociąg
specjalny, przywożąc sekretarza ambasady Niemiec razem z
żoną. Na peronie powitał ich konsul niemiecki w Cartagenie,
po czym natychmiast wszyscy troje udali się na spotkanie z
dowódcą
U 35. Jeszcze tej samej nocy pociąg z przesyłką
dla króla ruszył do Madrytu.

--------Obserwatorzy wydarzeń twierdzili, że Hiszpanie na
czas pobytu U-Boota w Cartagenie do jego pilnowania
skierowali kilka torpedowców. W ramach podjętych środków
ostrożności oświetlono nocą bardzo dokładnie zarówno okręt
podwodny jak i sam port, a zwłaszcza jego wyjście.
Ponadto, stojące na brzegu reflektory omiatały swoim
światłem powierzchnię morza w najbliższych okolicach.
  U 35 topi ogniem działa 105 mm statek s/s PARKGATE.
   
-------U 35 wyszedł opuścił hiszpański port w czwartek 22
czerwca, około godziny trzeciej nad ranem, czyli jeszcze
przed upływem 24 godzin od momentu zacumowania obok
frachtowca
ROMA. Przed odejściem od nabrzeża załoga U-
Boota zgromadziła się na pokładzie i wzniosła gromki okrzyk
na cześć gościnnej Hiszpanii.

   U-Boot wyszedł w ciemność morza bez zapalania świateł
nawigacyjnych. Do granicy wód terytorialnych odprowadził
go krążownik
CATALUÑA w towarzystwie torpedowca No.
2
. Już następnego dnia de la Perière dopisał do listy
sukcesów kolejne dwa statki, włoski żaglowiec
GIUSEPPINA (1872 BRT) i francuski "pasażer" HARAULT
(2299 BRT).
Współczesny model U35. Zdjęcie komercyjne.
 
 
--------Rankiem 22 czerwca madrycki dziennik "El Pais" doniósł o reakcjach dyplomatycznych na opisane wydarzenie.
Rządy kilku państw, zapewne Ententy, żądały od Hiszpanii wyjaśnień w sprawie charakteru pobytu
U 35 w Cartagenie. W
prasie europejskiej pojawiły się głosy kwestionujące oficjalną wersję listu do króla Alfonsa XIII. "Dobrze poinformowane
źródła" mówiły o tajnych dwóch dodatkowych listach: w jednym z nich była prośba cesarza, aby król Hiszpanii został
mediatorem w rozmowach pokojowych, a w drugim przedstawiono proponowane warunki zawarcia pokoju z państwami
Ententy. Wszystkie te rewelacje pozostały jednak w sferze niepotwierdzonych pogłosek.

--------Na zakończenie dodam, że jeszcze raz w roku 1916 Niemcy wykorzystali U 35 w sekretnej misji w Cartagenie.
Stało się to 1 października, gdy U-Boot z umówionego miejsca pod miastem zabrał trzech internowanych oficerów
niemieckiej marynarki wojennej. Wśród nich był kapitan
Wilhelm Canaris, późniejszy admirał i szef Abwehry w czasach
III Rzeszy!
 
Opublikowano 17 listopada 2014 r.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
 
Facta Nautica. Morze statki okręty wraki. Sea ships vessels wrecks.
               
Graptolites and Pterobranchs. Rhabdopleura. Cephalodiscus.
               
U-Boot  UB 1
U-Boot  UB 2
U-Boot  UC 5
Emile Miguet U-Boot U-48
EMILE MIGUET
Ofiara U 48
BELRIDGE
Uszkodzony przez
U 17
SAN GIL
Zatopiony przez
U 103
IRMA
Ofiara UB 40
JOHN H. HAMMOND
Ofiara U 44
PODVODNIK NO. 18
Ex U-Boot
Podniesienie z dna
U 111